ข้อตกลงและเงื่อนไข

ภูเก็ต ควิก พริ้นท์. (หมายเลขทะเบียนพาณิชย์ : 3801300549740 ซึ่งเป็นร้านที่จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า อย่างถูกต้องตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 ประเทศไทยสำนักงานใหญ่ เลขที่ 85/16 หมู่ 4 ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120  (Phuket Quick Print) ได้ให้เว็บไซต์นี้ https://www.phuketquickprint.com/ ผลิตภัณฑ์ และบริการทั้งหมดอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ด้านล่าง (“ข้อกำหนดและเงื่อนไข”)

วิธีการชำระเงิน, ภาระผูกพันของผู้ชำระเงิน และการโอนสิทธิ์การเป็นเจ้าของ

 1. Phuket Quick Print ยอมรับวิธีการชำระเงินที่หลากหลายรวมถึงบัตรเครดิต การโอนเงินผ่านธนาคาร เงินสดในการส่งมอบ (COD) และใบแจ้งหนี้เครดิตภายใต้สถานการณ์บางอย่าง เมื่อเลือกวิธีการชำระเงินคุณยอมรับว่า: คุณมีอำนาจที่เกี่ยวข้องในการใช้วิธีการชำระเงิน
 2. การโอนเงินผ่านธนาคาร: คำสั่งซื้อจะดำเนินการเฉพาะเมื่อการชำระเงินมีความชัดเจนและพร้อมใช้งานในบัญชีของ Phuket Quick Print คุณต้องอัปโหลดหลักฐานการชำระเงิน (เช่นใบเสร็จการชำระเงินหรือสลิปเงินฝาก)
 3. หากคุณต้องการหักภาษี ณ ที่จ่ายในประเทศ คุณต้องเลือกการโอนเงินผ่านธนาคารเป็นวิธีการชำระเงินและเป็นในนามบริษัทเท่านั้น

4.บริการออกแบบ การออกแบบเทมเพลต เลือกและปรับแต่งจากเทมเพลตของเราโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม โดยไม่ปรับแบบ (หากมีการปรับแบบแตกต่างจากเทมเพลต เราคิดค่าบริการเพิ่ม)

5.หากคุณเตรียมข้อความ รูปภาพการออกแบบหรือเนื้อหาอื่นๆ ให้ Phuket Quick Print เพื่อใช้ในบริการการออกแบบ คุณตกลงที่จะให้ข้อมูลที่จำเป็นใด ๆ ทั้งหมดที่ใช้อ้างสิทธิ์และอำนาจในการใช้ข้อความรูปภาพการออกแบบหรือเนื้อหาอื่นใด ที่มีให้และการใช้งานดังกล่าวจะไม่ขัดแย้งกับเครื่องหมายการค้าลิขสิทธิ์หรือสิทธิ์อื่น ๆ

 1. Phuket Quick Print ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธที่จะยอมรับคำสั่งซื้อบริการออกแบบหรือยกเลิกคำสั่งบริการออกแบบก่อนที่จะเสร็จสมบูรณ์ได้ทุกเวลาและทุกเหตุผล
 2. Phuket Quick Print ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้การออกแบบและ / หรือผลิตภัณฑ์โครงการบริการออกแบบของคุณเป็นงานตัวอย่างสำหรับการโฆษณาการส่งเสริมการขายและเพื่อวัตถุประสงค์ภายใน
 3. Phuket Quick Print จะไม่รับผิดชอบต่อวันครบกำหนดที่เกิดจากความล่าช้าของลูกค้าและจะไม่คืนเงินให้ลูกค้าหากมีความล่าช้าเนื่องจากกระบวนการออกแบบความล่าช้าของลูกค้าในการอนุมัติข้อเสนอหรือการสื่อสารกับพนักงานของ Phuket Quick Print
 4. เวลาการส่งมอบการออกแบบทั้งหมดเป็นการประมาณการณ์ สามารถแตกต่างกันไปตามลำดับการสั่งซื้อ Phuket Quick Print จะไม่รับผิดชอบต่อคำสั่งซื้อล่าช้าซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อระยะเวลาโครงการและ / หรือการพิมพ์ของลูกค้า
 5. เมื่อคุณอนุมัติการออกแบบขั้นสุดท้าย คุณยอมรับว่า Phuket Quick Print จะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดใด ๆ ในการออกแบบรวมถึงการสะกดคำและข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์
 6. Phuket Quick Print ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสินใจว่าจะใช้วิธีการขนส่งแบบใดพร้อมกับบริการจัดส่งที่เหมาะสม โดยทั่วไปเราจะพยายามจัดส่งสินค้าอย่างเร็วที่สุด โดยขนส่ง Kerry หรือ EMS
 7. 12. Phuket Quick Print ขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บเงินค่าบริการส่งสินค้า สำหรับสินค้าบางรายการที่ระบุในใบเสนอราคา
 8. การกระทำทั่วไปที่นำไปสู่ความล่าช้าในการรับสินค้าของคุณ:
 • การส่งเอกสารล่าช้าเกี่ยวกับวิธีการชำระเงินของคุณ (เช่นการยืนยันการโอนเงินผ่านธนาคาร)
 • การอัปโหลดไฟล์งานใหม่อีกครั้งหลังจากเลยกำหนดเวลาแล้ว
 • การอัปโหลดไฟล์งานที่ผิดพลาดและต้องได้รับการแก้ไข
 • การอนุมัติล่าช้าหรือการไม่อนุมัติดิจิตอลปรู้ฟหรือออนไลน์ปรู้ฟ
 • ที่อยู่จัดส่งหรือข้อมูลที่จำเป็นอื่น ๆ ไม่ถูกต้อง ผิดพลาด ล้าสมัยหรือไม่สมบูรณ์ Phuket Quick Print จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำดังกล่าวข้างต้น
 1. 14. Phuket Quick Print ขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บเงินค่าบริการออกแบบสินค้า หากลูกค้ายกเลิกการผลิต
 2. Phuket Quick Print ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินมัดจำลูกค้าทุกกรณี เนื่องจากสินค้าอยู่ระหว่างการจัดเตรียมผลิต หรือผลิตเสร็จเรียบร้อยพร้อมส่ง