Flyer

การพิมพ์ ใบปลิวโฆษณา ธุรกิจ ถูกนำมาใช้เป็นเวลาหลายสิบปี เพื่อต้องการสื่อสาร และประชาสัมพันธ์กับลูกค้าประจำ และผู้ที่มีโอกาสเป็นลูกค้า ให้ทราบถึงข้อมูลผลิตภัณฑ์ และบริการต่างๆ

Flyer

การผลิตใบปลิว มีตั้งแต่ขนาดมาตรฐานไปจนถึงขนาดใหญ่พิเศษ และขนาดที่สามารถกำหนดเองได้ ขนาดที่นิยมในการทำใบปลิว จะเป็น ใบปลิว a5 และ ใบปลิว a4 ซึ่งถือว่าเป็นความท้าทายที่ไม่มีที่สิ้นสุด สำหรับการคิดโปรโมชั่นให้กับธุรกิจ

อัพโหลดไฟล์